1.1. Čuvanje osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke svih registriranih korisnika na internetskim stranicama www.globero.hr., te će s takvim osobnim podacima postupati u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka u nastavku: Uredba), odnosno s drugim odnosnim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za korisnike, obvezna je registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene Općim uvjetima, a temeljem kojih se prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

1.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik prilikom registracije, odabirom opcije „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete korištenja“, daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući:

suglasnost da prodavatelj može sukladno odredbama Uredbe, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećim osobama u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;

  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga prodavatelja, a koje za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • suglasnost prodavatelju za obraćanje pisanim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, odnosno za dostavu materijala na kućnu adresu kojima će ga se obavještavati o pogodnostima i novinama u ponudi;
  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje korisniku omogućiti pristup njegovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnik zatraži izmjenu ili brisanje njegovih osobnih podataka, prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka, korisnik pristaje na to da će mu biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su oni potpuni, istiniti, točni i ažurni.

1.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci korisnika štite se sukladno Uredbi, te ih prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti Vaše podatke.

1.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da adresu elektroničke pošte i ostale podatke korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

1.5. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena u razumnom roku.

1.6. Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da nam ju prijavite, kako bismo ju otklonili u vrlo kratkom, odnosno razumnom roku.

1.7. Kolačić (Cookie)

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim u postavkama internetskog preglednika možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate njihovo pohranjivanje na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite internetski preglednik koji koristite. Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li www.globero.hr kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.globero.hr?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite. Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti.

Ova stranica koristi sustav Google Analytics za praćenje broja posjetitelja i njihovih navika. Ti se podaci se ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinih korisnika. Za detaljne informacije o tome kako se analiziraju vaši podaci, posjetite http://www.google.com/analytics. Ova stranica ne koristi značajke sustava Google Analytics koje povezuju podatke iz Analyticsa s osobnim Google računima korisnika.

2. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

2.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internet stranice, te posebno usluge internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

2.2. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti važeći u trenutku narudžbe proizvoda.

2.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom.

2.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

2.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica prodavatelja www.globero.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu prodavatelja, prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik korisnika te prodavatelj za takvo postupanje korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti – GLOBERO FURNITURE d.o.o.
Izdavatelj: GLOBERO FURNITURE d.o.o.
Objavljeno: 12. ožujka 2020. godine
Primjena: od 12. ožujka 2020. godine

1. Općenito

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi GLOBERO FURNITURE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, 23274 Lukoran, Šetalište Sv. Ante 6, MBS: 110093115, OIB: 56178934265. Trgovačko društvo GLOBERO FURNITURE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste se registrirali na naš webshop (www.globero.hr), odnosno ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa ili ako ste se prijavili na naš newsletter. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od 12. ožujka 2020. godine

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu elektroničke pošte: [email protected]

2. Ako ste se registrirali na naš webshop:

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije i kupnje na našem webshopu (www.globero.hr), odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime, prezime;

2.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, e-mail adresa;

2.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

2.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (registraciju i kupovinu putem webshopa – www.globero.hr). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

2.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

2.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3. Ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa:

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom kupnje na našem webshopu (www.globero.hr), odnosno sljedeće podatke:

3.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime, prezime;

3.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, e-mail adresa;

3.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

3.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (kupovinu putem webshopa – www.globero.hr). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

3.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

3.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

4. Ako ste naš sadašnji ili potencijalni poslovni partner:

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

4.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona, e-mail adresa;

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

4.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

4.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

5. Ako ste se prijavili na naš newsletter:

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:

5.1.1.1. Vaša e-mail adresa;

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo Vam slali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanjem newsletter-a;

5.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje pogodnosti namijenjeno svim novim primateljima newsletter servisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, kako bismo Vam omogućili pogodnost koju smo Vam obećali;

5.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

6.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

6.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Izvršitelji

6.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. računovodstvene, IT, poštanske i kurirske usluge, itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

6.2.2. Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili neku svoju obvezu (primjerice revizori) ili ostvarili svoj opravdani interes (primjerice certifikacija). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

6.2.3. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

7.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

7.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

7.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjene Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

7.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

7.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

8. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

8.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

8.2. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao registrirani korisnik našeg webshopa, obrađujemo dok se ne odjavite kao naš korisnik. Po odjavi prestaje uobičajena obrada Vaših podataka te iste brišemo u roku od 6 godina od Vaše posljednje kupnje.

8.3. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao kupac na našem webshopu, čuvamo 6 godina od Vaše posljednje kupnje. Nakon proteka navedenog roka, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

8.4. Ukoliko ste ispunili reklamacijski upitnik, Vaše podatke, kao i sam upitnik, čuvamo najmanje godinu dana od primitka reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon proteka navedenog roka, Vaše osobne podatke, kao i sam upitnik, brišemo u roku od mjesec dana.

8.5. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

8.6. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

8.7. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, istekom tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

9. Vaša prava

9.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, zadržavamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

9.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, zadržavamo pravo tražiti da podmirite troškove prije provođenja takve radnje.

9.3. Pristup Vašim osobnim podatcima

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na [email protected] te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

9.4. Ispravak netočnih osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na [email protected] te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

9.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na [email protected] te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

9.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na [email protected] te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

9.7. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.